Нотаріальні дії

1. Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні

2. Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

3. Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

4. Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

5. Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

6. документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

7. Посвідчення факту, що фізична особа є живою

8. Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

9. Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною на фотокартці

10. Посвідчення часу пред’явлення документів

11. Прийняття на зберігання документа за кожен місяць зберігання, що почався

12. Вчинення морських протестів

13.Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

14. Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

15. Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

Нотаріальні дії вчинюються в день пред’явлення всіх необхідних для цього документів:

  •  паспорт громадянина України для виїзду за кордон та копія;  
  •  паспорт громадянина України та копія (при наявності);
  •  примірник документу, який необхідно посвідчити або засвідчити;
  •  довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків та копія;
  •  квитанцію про сплату тарифу (залежно від консульської дії);
  •  інші документи, необхідні для вчинення нотаріальної дії (свідоцтво про право власності на нерухоме майно, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть тощо).

При посвідченні договорів майнового характеру до консульського відділу додатково треба подати відомості:

— для юридичних осіб-резидентів – відомості про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України;

— для юридичних осіб-нерезидентів – найменування, місцезнаходження та державу;

— для громадян України – прізвище, ім’я, по-батькові, адреса постійного місця проживання та ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів;

 — для іноземців та осіб без громадянства – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), громадянство, адресу місця проживання.

  Ненадання відомостей або документів на вимогу консула є підставою для відкладення, зупинення нотаріальної дії або відмови в її вчиненні. Прийом громадян згідно попереднього запису в електронній черзі: (середа – 09.30-12.30).

Нотаріально посвідчуванні угоди, а також доручення, заяви та інші документи підписуються заявником особисто в присутності консула, який вчинює нотаріальні дії.

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ, ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!!!

ОПЛАТА КОНСУЛЬСЬКОГО ЗБОРУ ПРОВОДИТЬСЯ ЧЕРЕЗ ТЕРМІНАЛ У КОНСУЛЬСЬКОМУ ВІДДІЛІ !