ТАРИФИ
консульського збору, що справляється
за вчинення консульських дій
Посольством України в Республіці Казахстан
(назва закордонної дипломатичної установи)
№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка
в доларах США Див. курс тенге на день оплати
I. ПАСПОРТНІ ДІЇ
1 Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон (крім осіб до 16 років) 90
2 Автоматизована обробка даних при оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, у тому числі для осіб до 16 років 40
3 Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну 30
4 Подовження сроку дії посвідчення особи на поверення в Україну 30
5 Прийняття на  консульський облік 20
II. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ
1 Оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням 80
2 Оформлення поновлення у громадянстві України 150
3 Оформлення набуття громадянства України внаслідок усиновлення 30
4 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування 30
5 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки 30
6 Оформлення набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громдянстві України одного чи обох батьків дитини 30
7 Оформлення набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства 30
8 Оформлення встановлення належності до громадянства України 80
9 Оформлення виходу з громадянства України 300
10 Видача довідки про належність до громадянства України 20
11 Видача довідки про неналежність до громадянства України 20
12 Оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном 200
13 Перевірка належності до громадянства України (за заявою особи) 30
14 Оформлення документів про надання дозволу на імміграцію 400
 III. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ, ІНФОРМАЦІЇ
1 Витребування документа та його видача 20
2 Витребування документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом, та його видача 50
3 Витребування інформації від компетентних органів України та оформлення відповідної довідки (щодо однієї особи) 30
 IV. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
1 Легалізація документа фізичної особи (за документ) 50
2 Легалізація документа юридичної особи (за документ) 100
V. ДІЇ З ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1 Державна реєстрація шлюбу 100
2 Державна реєстрація розірвання шлюбу:
а) за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 150
б) на підставі рішення суду 160
в) з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними 30
3 Державна реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу) 100
4  Державна реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу 200
5 Прийом заяви про внесення змін  до актових записів  цивільного стану, їх поновлення та анулювання 30
6 Повторна видача свідоцтва у разі внесення змін до актового запису цивільного стану чи його поновлення 50
7 Повторна видача свідоцтва про реєстрацію акту цивільного стану (у разі зберіггання актового запису в закордонній установі) 50
VI. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ
1 Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності тощо), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:
а) посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів: дітям, другому з подружжя, батькам 1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол.США
50
іншим особам 5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400  дол.США
400
б) посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці 1 відсоток суми договору, але не менше
20
в) посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам 30/60
ґ) посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами: дітям, другому з подружжя, батькам іншим особам 30/60
д) посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами 1.4, 1.5
е) посвідченя договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці 50
є) посвідчення інших довіреностей 30
ж) посвідчення заповітів 30
2 Ужиття заходів до охорони спадкового майна 100
3 Видача свідоцтва про право на спадщину 0,5 відсотка суми спадщини, але не менше
100
4 Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя у разі смерті одного з подружжя 30
5 Засвідчення вірності копій документів і виписок з них (за сторінку) 10
6 Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у тому числі підпису перекладача 20
7 Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами) 40
8 Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку) документів, пов’язаних зі смертю громадянина України 40/10
9 Посвідчення факту, що фізична особа є живою 20
10 Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці 20
11 Посвідчення тотожності фізичної особи з  особою, зображеною  на фотокартці 20
12 Посвідчення часу пред’явлення документів 20
13 Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів 0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але
не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США
14 Прийняття на зберігання документа за кожен місяць зберігання, що почався
15
15 Вчинення виконавчих написів 1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але
не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США
16 Вчинення морських протестів 150
17 Видача дубліката посвідченого ЗДУ документа 20
18 Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України 30
21 Надання послуг технічного характеру (складання проектів провочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо) 10
VII. ІНШІ ДІЇ
1 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 150
2 Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів догромадянами України за наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України 50
3 Розгляд клопотання про надання інформації, що не потребує звернення до компетентних органів України, та оформлення відповідної довідки, крім довідок, що відповідно до законодавства України видаються безплатно (щодо кожної особи окремо) 30
………