Отримання статусу закордонного українця

 

Про порядок оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

Постанова КМУ від 17 листопада 2004 р. №1531 про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця

Перелік документів для оформлення статусу закордонного українця 

Відповідно до статті 3 Закону України «Про закордонних українців», іноземці та особи без громадянства, які мають українське етнічне походження або походження з України,  досягли 16-ти річного віку та не є громадянами України  мають право отримати статус закордонного українця та посвідчення закордонного українця.

Відповідно до статті 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. № 1531 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця» для отримання статусу закордонного українця необхідно подати до закордонної дипломатичної установи України в країні постійного проживання або безпосередньо до Міністерства закордонних справ України (площа Михайлівська 1, 01018, Київ) або до Представництв МЗС України у Львові (вул. Винниченка 18, каб. 118, 119, 120, 121,  79008, м. Львів), Одесі (вул. Отрадна 3,  65012, м. Одеса) такі документи:

  1. Заяву про бажання отримати статус закордонного українця, у якій, окрім запитуваної інформації, бажано зазначити адресу та телефон.
  2. Паспортний документ або документ, що його замінює (разом з копією).

УВАГА! Написання прізвища та імені у посвідченні відповідатиме їх написанню у зазначеному документі у відповідності з правилами міжнародної транслітерації відповідно до таблиці. З метою уникнення розбіжностей написання прізвища та імені рекомендується подати нотаріально завірений переклад на українську мову паспортного документа.

 

  1. Документи, разом з їх копіями, які засвідчують українське етнічне походження або походження з України (свідоцтво про народження особи або її родичів, документи,  що підтверджують факт проживання особи на території України, та, у разі потреби, інші документи). У разі відсутності зазначених документів, заявник може подати завірені відповідним чином письмові свідчення громадян України або закордонних українців (не менше ніж трьох осіб), які підтверджують його українське етнічне походження або походження з України.

До документів може додаватися характеристика-клопотання громадської організації закордонних українців, членом якої є заявник.

Документи що надійшли до Міністерства закордонних справ поштою без необхідної легалізації та завірення вважаються не дійсними та не можуть бути винесені на розгляд Національної комісії з питань закордонних українців.

  1. Дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

5.Оригінал квитанції про сплату коштів у обсязі, еквівалентному 10 доларам США.

За оформлення посвідчення справляється плата у валюті країни перебування заявника у розмірі, еквівалентному 10 доларам США.

Реквізити для сплати коштів за оформлення посвідчення закордонного українця:

 

– Одержувач коштів (beneficiary): Державна казначейська служба України, Україна, 01601, м.Київ, вул. Бастіонна, 6 (STATE TREASURY SERVICE OF UKRAINE, Ukraine, 01601, Kyiv, Bastionna str., 6);

– код казначейства: 37567646;

–  валютний рахунок одержувача коштів (account):

25133012855000;

– банк одержувача коштів (beneficiary bank): Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», Київ, Україна (JSC «THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE», Kyiv, Ukraine);

SWIFT:  EXBSUAUX;

Код банку: 322313

 

При оформленні платіжного доручення в іноземній валюті у полі «Призначення платежу» необхідно вказувати код класифікації доходів бюджету та український текст призначення платежу писати латинськими літерами.

Додаток: перелік банків-кореспондентів АТ «Державний експортно-імпортний банк України» на 1 арк. 

Заява